Bilansi stanja

15:00 11 april 2018

Kako kreirati, napraviti fakturu/račun

Šta je faktura?

  Proventum kao i računovodstvo poznaje više vrsta faktura, ali ih generalno dijeli na dvije podgrupe. Ulazne fakture koje se unose u sistem od strane dobavljača, a izlazne fakture se generišu pomoću modula za kreiranje faktura.
  Ulazne fakture je neophodno unijeti na taj način, tako što ćete sve informacije sa fakture prenijeti po stavkama koje se traže u programu. Izlazne fakture se kreiraju u odnosu na vrstu usluge koju ste izvršili, i kao takvu generisanu možete je mijenjati ili poslati vašem kupcu na email. Proces slanja fakture je veoma jednostavan i dovoljno je da znate email adresu vašeg kupca

Kreiranje fakture je jednostavan proces, gdje imate opciju da dodate vaša dobra ili usluge kao i količinu odnosno vrijeme isporuke/izvršenja. Cijenu možete unijeti sa popustom ili bez, imajući pregled buduće generisane fakture sa lijeve strane.

  Proventum genereše i pif (Proventum invoice file), koji sadrži sve podatke koju su enkriptovani a iste uvijek možete generisati u fakturu, a pri tom uštedjeti prostor na serveru ne čuvajući pdf dokumenta. Slanje fakture između korisnika proventuma je enkriptovana transakcija, te je vaša transakcija vidljiva samo za partnere koji učestvuju u poslu.

Sigurnost

 

Proventum je biznis aplikacija koja objedinjuje podatke o vašem poslovanju dajući uvid u realan bilans uspjeha i stanje sa dobavljačima i kupcima, na dnevnom nivou. Čuvati podatke ove vrste je svojevrstan izazov koji smo mi s ponosom riješili, služeći se enkripcijama, bekapima podataka, sprečavanjem brut forsa i indzekta i zaključavanjem aplikacije za neautorizovan pristup. Fakture su kao javan dokument podložne dijeljenju ,ali nekada one nose informacije o ponudi specifičnoj osobi i mi smo umogućnosti da to dostavimo bez ikakve mogućnosti da treće lice vidi ponudu.

 

 Fakturni token je specifičan niz karaktera čijim unosom ukoliko se tako zahtjeva i koji korisnik dobija na zahtjev faktura postaje čitljiva i regenerisan i pif formata. Token služi za obezbjeđivane i ostalih povjerljivih djelova aplikacije i davanje specifičnih pristupa drugim licima.

 

Proverite kako Proventum nudi jednostavno generisanje faktura i administriranje i obrada istih. Proventum je mnogo više od fakturisanje, fakturisanje je lako, ceo Proventum je lak i intuitivan za korišćenje. Probajte Proventum bespaltno u promo periodu.

Prijavite se danas

Prijavite se na našu mailing listu

Budite u toku sa najnovijim ažuriranjima i dešavanjima u proventum sistemu.