Kako se obračunava plata

15:00 3. oktobar 2018

Kako se obračunava plata plata u Crnoj Gori

Nadoknadu za rad za mjesec dana predstavlja zaradu zaposlenog odnosno platu. Razlikujemo neto zaradu ili platu tj. dio koji se radniku uplaćuje na račun u banci i bruto zaradu koja se sastoji od više stavki:
- Neto zaradu,
- Doprinose za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: doprinosi) i
- Porez na dohodak fizičkih lica (u daljem tekstu: porez).

Zarada se isplaćuje u rokovima i na način utvrđen kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu, a najmanje jedanput mjesečno.NAČIN OBRAČUNAVANJA OBAVEZA KOJE SE PLAĆAJU NA LIČNA PRIMANJA

Obračun doprinosa na teret zaposlenog
Na lična primanja zaposlenog obračunavaju se doprinosi i to za:

1) penzijsko i invalidsko osiguranje po stopi od 5,5%;
2) zdravstveno osiguranje po stopi od 3,8%;
3) osiguranje od nezaposlenosti po stopi od 0,5%;
4) Fond rada po stopi od 0,2%.

Obračun plata je sasvim jednostavan, ukoliko ste prethodno unijeli zaposlene, tip ugovora o radu, trajanje ugovora kao i neto platu zaposlenog. Uz samo par klikova imaćete kompletan obračun plata, detaljnu rekapitulaciju kao i mogućnost štampe svih virmanskih naloga koji prate obračun plata za taj mjesec

Mjesečna akontacija poreza na lična primanja obračunava se primjenom poreske stope od 9% na poresku osnovicu, koju čini iznos bruto ličnih primanja ostvarenih u tom periodu.

Obračun doprinosa na teret poslodavca

1) penzijsko i invalidsko osiguranje po stopi od 15,0%;
2) zdravstveno osiguranje po stopi od 8,5%;
3) osiguranje od nezaposlenosti po stopi od 0,5%.

Poslodavac koji tokom istog obračunskog perioda zaposlenom izvrši isplatu ličnih primanja po više osnova čiji ukupan bruto iznos prelazi iznos od 751 Eura, na iznos primanja iznad 751 Eura obračunava porez na dohodak fizičkih lica po stopi od 15%”

Opštinski prirez

Na lična primanja zaposlenog obračunava se prirez po stopi koju propisuje jedinica lokalne samouprave. Osnovicu za obračun prireza čini obračunati porez iz ličnih primanja zaposlenog. Stopa prireza u Crnoj Gori se razlikuje od opštine do opštine.Cetinje 15% od vrijednosti poreza.
Podgorica 15%
Budva 10%
Ostale opštine 13%

Porez, doprinose, lična primanja i prirez obustavlja i uplaćuje poslodavac, odnosno isplatilac tih primanja. I uplaćuje se istovremeno sa uplatom (isplatom) ličnih primanja na propisane uplatne račune i lične račune zaposlenih.


Kako Proventum obračunava plateProventum skuplja podatke iz kadrovske. Koristeći informacije iz kadrovke Proventum priprema obračun podataka. Obračun podataka se sastoji iz čarobnjaka koji u tri koraka knjiži obralun i generiše potrebna dokumenta.

Prijavite se danas

Prijavite se na našu mailing listu

Budite u toku sa najnovijim ažuriranjima i dešavanjima u proventum sistemu.