tekst

Uručena nagrada za inovativnost od strane Ministarstva nauke.

20.12.2018 Autor: Novak Raičković

Uručena nagrada za inovativnost od strane Ministarstva nauke.
Kreativni ljudi su naš najveći kapital. I upravo svi naši programi imaju i komponentu zapošljavanja mladih i visokokvalifikovanih ljudi.
Takođe Crna Gora mora biti usmjerena ka inovativnosti kako bi imali šansu u globalnoj ekonomiji. Tehnološki razvoj i inovacije su ključni pokretači ekonomskog razvoja baziranog na znanju, jer otvaraju prostor za kreiranje novih proizvoda i usluga, kao i novih radnih mjesta. Ovo su riječi koje je ministarka Sanja Damjanović uputila svim prisutnima prije nego što je uručena NAGRADA za inovativnost projektu PROVENTUM.


Nas projekat su kreirali inovativni ljudi on će zaposliti mlade i visokokvalifikovane ljude,a biće i dokaz da Crna Gora jeste usmjerena ka inovativnosti. Treba reći i to da je Proventum inovacija bazirana na znanju i da će omogućiti prostor za poboljšanje biznisa. Zato željno iščekujemo trenutak kada će ljudi osjetiti benefite korišćenja ovog sistema,vidjeti svoj poslovni rezultat i čuti da je ova inovacija nešto što je potrebno svakoj kompaniji.
Još samo malo je ostalo da se zaljubiš u ovu aplikaciju,a onda i u svoj biznis to je poruka Proventum tima i vjerujemo da će ovo Ministarstvo, evaluatori iz EU koji su ocjenjivali projekat i svi ostali biti ponosni na nas.

Proventum cloud office

Vise o dodjeli ove i drugih nagrada mozete vidjeti na sajtu www.proventum.me

Svjesni smo izazova koje Crna Gora ima kao mala zemlja. Ali, upravo zbog toga, Crna Gora ima i veliki broj prednosti koje treba vješto da iskoristima, kao što su mogućnost lakog povezivanja, komunikacije, brze interakcije i prilagođavanja. Upravo zahvaljujući ovim prednostima u završnoj smo fazi realizacije jedne od najvažnijih strategija naše zemlje, Strategije pametne specijalizacije, za čiju realizaciju je upravo bila ključna sinhronizacija više resora. Ova strategija predstavlja jedan od mehanizama da se nauka i privreda bolje povežu. Crne Gora će biti prva zemlja nakon EU28 koja će usvojiti ovu startegiju. Ovom prilikom želim da zahvalim svim akterima koji su nam pomogli u ovom kompleksnom procesu.