15:00 11 april 2018

Proventum development

Šta je faktura?

  Proventum kao i računovodstvo poznaje više vrsta faktura ,ali ih generalno djeli na dve podgrupe, ulazne koje se unose u sistem od strane dobavljača i izlazne koje se generišu pomoću modula za generisanje faktura.
  Ulazne fakture ja potrebno atributirati, opisati, podacima koje je dostavio dobaljač, a izlazne fakture kreirate sa vašom ponudim dobara ili usluga i kao generisanu možete je menjati i slati direktno na email. Slanje fakture emailom je zaista lako potrebno je da samo unesete mail vašeg kupca.

Pravljenje fakture je vrlo jednostavan proces gde sa spiska možete dodati vaša dobra ili usluge i količinu odnosno vrijeme isporuke/izvršenja kao i cijenu sa popustom ili bez sve vreme gledajući sa lijeve strane pregled buduće generisane fakture u draft formatu.

  Proventum takodje generiše .pif (Proventum invoice file) fajl koji sadrži sve podatke u enkriptovanom formatu koji uvek možete regenerisati u faktura a uštedeti prostor na serveru ne čuvajući fakturu u pdf formatu. Slanje faktura izmedju korisnika Proventuma postaje enkriptovana transakcija pa vaša ponuda postaje vidljiva samo stranama koje učestvuju u poslu.Sigurnost


  Proventum je biznis aplikacija koja objedinjuje podatke o vašem poslovanju dajući uvid u realan bilans uspjeha i stanje sa dobavljačima i kupcima, na dnevnom nivou. Čuvati podatke ove vrste je svojevrstan izazov koji smo mi s ponosom rešili, služeći se enkripcijama, bekapima podataka, sprečavanjem brut forsa, mysql inject ili "man in the middle" napada i zaključavanjem aplikacije za neautorizovan pristup. Fakture su kao javan dokument podložne deljenju ,ali nekada one nose informacije o ponudi specifičnoj osobi i mi smo u mogućnosti da to dostavimo bez ikakve zabrinutosti da treće lice vidi ponudu.

  Fakturni token je specifičan niz karaktera čijim unosom ukoliko se tako zahteva korisnik dobija autorizovan pristup i faktura postaje čitljiva regenerisanjem iz pif formata. Token služi za obezbedjivanje i ostalih poverljivih dijelova aplikacije i davanje specifičnih pristupa drugim licima.

 

 Proverite kako Proventum nudi jednostavno generisanje faktura i administriranje i obradu ulaznih faktura.

Proventum je mnogo više od fakturisanje, fakturisanje je lako, ceo Proventum je lak i intuitivan za korišćenje. Probajte Proventum besplatno u promo periodu.

Uključena chat i telefonska podrška

Ostvarite kontakt sa našom podrškom na način koji vam najviše odgovara.
map

Kontaktirajte nas.

Otvorite tiket sa vašim problemom

U procesu smo kreiranje baze znanja pa su sva vaša pitanja i sugestije dobrodošli.

Pozovite 00 382 67 639 336

Pozovite naše konsultante i zajedno ćete izabrati pravo rješenje za optimizaciju poslovnih procesa u vašem preduzeću!

office@proventum.me